20 gru 2018
20 grudnia, 2018

Jak ubierać się do pracy?

0 Comment

Strój w pracy podyktowany jest miejscem, w jakiej pracujemy. W niektórych miejscach wymagany jest specjalny strój chroniący przed zagrożeniami, czyli konieczna jest odzież robocza. W innych miejscach z kolei panuje „dress code”, czyli pracownicy muszą się ubierać w konkretny sposób, by realizować postanowienia firmy związane z jej wizerunkiem.

Jeszcze w innych miejscach panuje „casual dress code”, czyli pracownicy powinni się ubierać elegancko, ale nie ma określonych strojów, które muszą nosić. Ogólnie odzież robocza BHP jest stosowana w większości miejsc pracy, w których są niekorzystne czynniki, które mogą zagrozić pracownikowi. Tam, gdzie z kolei liczy się dobre imię i prestiż firmy, stosowana jest odzież firmowa w postaci koszul, garniturów, sukienek bądź też innych elementów, takich jak na przykład zapaski lub specjalne fartuchy.

Odzież robocza i przestrzeganie zasad BHP są obowiązkiem. Większości przypadków pracodawca jest zobowiązany do tego, by zapewnić pracownikowi strój do pracy. Gdy na przykład miejsce pracy wymaga jedynie stawienia się na miejscu w eleganckim ubraniu, to obowiązek zaopatrzenia się w taki strój spoczywa już na samym pracowniku. Gdy na przykład chodzi o obuwie robocze, rękawice, kask, gogle i tego typu wyposażenie, to zobowiązanym do jego dostarczenia jest w takiej sytuacji pracodawca. Pracodawca musi też poinstruować pracowników na temat sposobu korzystania z takiej odzieży oraz innych sposobów zabezpieczeń w czasie pracy. Jeżeli pracownik ma odzież roboczą, a nie potrafi jej używać, to też może to być dla niego niebezpieczne.